पाठेघर, स्तन र अण्डादानीका क्यान्सरको स्थिति भयावह बन्दै